Alergie – věc veřejná


Termín alergie poprvé vyslovil pediatr von Pirquet v prvních letech 20.století a za téměř sto let se tento pojem stal věcí obecně známou.V průměru čtvrtinu populace kterékoli země na světě tvoří alergici. Počet lidí, kteří jsou geneticky disponováni k možnosti alergicky zareagovat, je ještě vyšší. První základy alergologie se formovaly v první polovině 20.století a první alergologické kliniky vznikly v USA ve 20.letech minulého století, kdy se začala rozvíjet klinická praxe. Mezi zakladatele evropské alergologie patří i náš MUDr. Josef Liška, který první u nás prováděl kožní testy s pylovými alergeny a byl zakladatelem české alergologické školy.


Alergie je reakce přecitlivělosti navozená imunologickými mechanismy. Může být zprostředkována protilátkami nebo buňkami. Jde o silnou reakci organismu na kontakt, požití či vdechnutí určitých látek, které alergii vyvolávají, tzv. alergenů. Většina alergenů jsou bílkoviny. Může se jednat o potraviny /např. bílkoviny kravského mléka, bílkoviny slepičího vejce, ovoce, zelenina, obiloviny,ořechy, maso korýšů, ryb, koření /,léčiva /antibiotika, ale prakticky všechny možné léky/, rostliny /zvl.pyly stromů – bříza,olše,líska,habr-, trav –bojínek,srha,lipnice, jílek-, plevelů –pelyněk, ambrozie/, mikroorganismy / plísně, houby, bakterie/, roztoči / hlavní alergenová složka domovního prachu /, zvířata / srst, sliny,slzy – především kočky a psa/, textilie, barviva i další látky. Alergie může být také způsobena reakcí organismu proti působení světla, chladu či tepla. Alergie může být vrozená nebo získaná.


Alergická onemocnění postihují zvláště lidi v rozvinutých zemích. Tato onemocnění představují významný medicínský problém, který má značné ekonomické dopady. Zvláště alarmující je skutečnost, že výskyt těchto onemocnění se v posledních 20-30 letech prudce zvyšuje. Příčiny tohoto nárůstu jsou ve změněné individuální imunitní reaktivitě podmíněné jednak genetickými, jednak vnějšími faktory.


Mezi hlavní alergologická onemocnění patří kopřivka,ekzémy, senná rýma, průduškové astma, některé poruchy trávicího systému a anafylaxe. Protilátky, které se tvoří proti alergenům, se prokazují speciální testy / především kožními testy, laboratorními metodami a provokačními či eliminačními testy/.


Základem léčby je snaha o zjištění vyvolávajícího alergenu a jeho odstranění, pokud je to možné, dále alergenová imunoterapie, což je podávání alergenového extraktu ve formě kapek či injekcí a symptomatická terapie / podávání protialergických zklidňujících léků – / antihistaminik, vápníku, kortikoidů a dalších léků, které tlumí vyvolanou reakci./. Nezbytná je také úprava životosprávy a celého životního stylu.


Alergická dispozice provází postiženého člověka celý život, alergické projevy se mohou objevit kdykoliv a také se kdykoliv mohou vrátit a s alergií je nutno především naučit se žít a počítat s ní.

 


MUDr. Jana ChládkováMUDr. Jana Chládková, Revoluční 531, Frýdek Místek (část Frýdek, u magistrátu) 738 01 tel.: 558 631 552
Také  BINARGON® BINARGON s.r.o. 
K dispozici je i mapa webu: sitemap